ROK 2013/14


Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2013/14

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego za semestr 1. roku szkolnego 2013/14

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego za semestr 2. roku szkolnego 2013/14

Protokoły z zebrań Samorządu Uczniowskiego


Plan pracy Małego Samorządu na rok szkolny 2013/14

Sprawozdanie z pracy Małego Samorządu za semestr 1. roku szkolnego 2013/14

Sprawozdanie z pracy Małego Samorządu za semestr 2. roku szkolnego 2013/14


Plan pracy wolontariatu szkolnego na rok szkolny 2013/14

Sprawozdanie z pracy wolontariatu szkolnego za semestr 1. roku szkolnego 2013/14

Sprawozdanie z pracy wolontariatu szkolnego za semestr 2. roku szkolnego 2013/14


Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczniów w naszej szkole pt. "Czy nasza szkoła stwarza warunki do rozwoju samorządności uczniowskiej?"

Darmowa strona www - zrób ją sam!